O nas

Głównym celem projektu jest udostępnienie portalu dzięki, któremu można będzie kontrolować pracę oraz wielkość generowanego wolumenu i kosztów sieciowych urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych. Portal skierowany będzie dla firm i instytucji, które posiadają własny park maszynowy, a także dla firm świadczących usługi serwisowe i naprawcze dla tychże klientów. Poprzez portal firma serwisowa będzie mogła nadzorować pracę własnych urządzeń funkcjonujących w środowiskach wydruków klienta końcowego.

Projekt KosztWydruku.pl realizowany jest przy współudziale środków z Unii Europejskiej, projekt wspierany w ramach Działania 8.1 POIG – „Zaprojektowanie i stworzenie innowacyjnego narzędzia do optymalizacji wydruków i urządzeń drukujących kosztwydruku.pl”, umowa o dofinansowanie nr UDA - POIG.08.01.00-30-386/13-00 z dnia 30.01.2014 roku.

Od dnia 1 kwietnia 2015 roku osobą odpowiedzialną za promocję i sprzedaż abonamentów portalu KosztWydruku.pl został Pan Piotr Niedźwiedź, który posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów optymalizacji środowisk wydruków i kopii oraz we wdrożeniach aplikacji do monitorowania kosztów i wolumenu oraz urządzeń parku maszynowego. W swojej karierze zawodowej wykonywał działania optymalizacji kosztów wydruków w takich firmach i instytucjach jak: Urząd Miasta Wrocławia, Urząd Miasta Krakowa, Urząd Miasta Poznania, Uniwersytet Śląski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Poczta Polska i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Kontakt:
Piotr Niedźwiedź
tel. 607832071
Email: pn@kosztwydruku.pl

Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 8.1

Doradca: Witaj!

Ok
>